Πού βρισκόμαστε | Τι κάνουμε

Η ομάδα μας, απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης, βρίσκεται στα νησιά της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, καθώς και στην Αθήνα, ενώ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Refugee.Info, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες πάνω σε θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες σε ολόκληρη την επικράτεια.  Στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο, υλοποιούμε προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης ενώ στη Λέσβο συνδράμουμε και με προγράμματα έκτακτης ανάγκης (εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, υποστήριξη διαχείρισης των δομών και στέγαση, προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού), και παιδικής προστασίας,  γυναικείας προστασίας και ενδυνάμωσης καθώς και εκπαίδευσης και απασχολησιμότητας. Στην Αθήνα, παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών σχετικά με την παιδική προστασία και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης μέσω της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας. Τα κύρια προγράμματά μας κατηγοριοποιούνται σε:

Παιδική προστασία
Martha Roussou speaks to family in the Lesvos RIC
Η υπάλληλος της IRC Μάρθα Ρούσσου μιλά σε μια μητέρα από τη Συρία, η οποία ζει στο ΚΥΤ Λέσβου με τα πέντε μικρά της παιδιά.
Photo: Λουίζα Γκουλιαμάκη / IRC

Από τον Αύγουστο του 2019, η IRC Hellas υλοποιεί ένα πρόγραμμα παιδικής προστασίας στην Αθήνα, που στοχεύει στην υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών -16 ετών και άνω- για την ανεξαρτητοποίηση και την ομαλή τους μετάβαση προς την ενηλικίωση. Το πρόγραμμα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για ασυνόδευτα παιδιά παρέχει χώρους διαμονής ζωτικής σημασίας στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται εναλλακτική μορφή φροντίδας που προάγει την εξατομικευμένη υποστήριξη, πλήρως εναρμονισμένη με το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Κάθε διαμέρισμα φιλοξενεί έως τέσσερα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, υποστηριζόμενα από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές, διερμηνείς και δικηγόροι. Επί του παρόντος, η IRC υλοποιεί το πρόγραμμα σε 15 Εποπτευόμενα Διαμερίσματα , δέκα από τα οποία ανήκουν στο πρόγραμμα FUTURA και πέντε στηρίζονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2021, η IRC Hellas ξεκίνησε την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος Εποπτευόμενων Διαμερίσματων για Ελληνόπουλα. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα υποστήριξης και παροχής ολιστικής και εξατομικευμένης φροντίδας σε πέντε διαμερίσματα, σε εφήβους ελληνικής καταγωγής, που διαβιούσαν σε ιδρύματα. 

Τον Οκτώβριο του 2020,  μια  από τις ομάδες της IRC αποτελούμενη από δύο κινητές μονάδες  ξεκίνησε μια έκτακτη παρέμβαση παιδικής προστασίας στο νέο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέσβου (ΚΥΤ Μαυροβουνίου) με τρεις βασικές δραστηριότητες: επικοινωνία με την κοινότητα και αξιολόγηση αναγκών, διαχείριση ευάλωτων υποθέσεων παιδιών και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Η ομάδα πεδίου επισκέπτεται τον πληθυσμό του καταυλισμού στις σκηνές τους και αξιολογεί τις ανάγκες τους. Εάν εντοπιστούν πιθανά θέματα προστασίας και κάποιο παιδί θεωρείται ότι κινδυνεύει, ξεκινά η διαχείριση της υπόθεσης. Η ομάδα αναπτύσσει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης, βασισμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες και προσφέρει υπηρεσίες άμεσα, μέσω της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, και έμμεσα, μέσω παραπομπών σε άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών, εκπαιδευτικών ή νομικών οργανισμών ή / και του εισαγγελέα ανηλίκων.

Τον Ιανουάριο του 2021, υπό τον συντονισμό της Terre des Hommes  Hellas και σε συνεργασία με τον Δήμο του Μιλάνου, η IRC Hellas εντάχθηκε στο έργο «REEC: Reinforce Educators, Empower Children». Το έργο θα δημιουργήσει μια προστατευτική απόκριση για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική ηλικία και των εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο, καθώς και τις ικανότητες των επαγγελματιών παιδικής προστασίας να ανιχνεύουν και να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε παιδιά που βιώνουν ήδη ή κινδυνεύουν από δυσμενείς εμπειρίες στην παιδική ηλικία. Οι δράσεις αφορούν όλα τα παιδιά, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μεταξύ τους.

Ψυχική Υγεία
Illustration by Jocie Juritz about mental health crisis on the Greek islands
Η ομάδα ψυχολόγων της IRC υποστηρίζει πρόσφυγες στα νησιά, βοηθώντας τους να βρουν το θάρρος να συνεχίσουν.
Photo: Jocie Juritz / IRC

Από τον Μάρτιο του 2018, η IRC Hellas προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο να διασφαλίσει ότι οι ευάλωτοι πρόσφυγες/ισσες και οι αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα θα λάβουν τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται για να επουλώσουν το ψυχολογικό τραύμα από τη βία και τις διώξεις του παρελθόντος και να αντιμετωπίσουν το άγχος εκτοπισμού. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες/σες άσυλο που κατοικούν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο. Οι ψυχολόγοι της IRC του προγράμματος ψυχικής υγείας παρέχουν συμβουλευτική σε αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες/ισσες στα γραφεία της IRC που βρίσκονται στις πόλεις της Μυτιλήνης (Λέσβος), της Χίου και στο Βαθύ (Σάμος). Οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν ατομική συνοδεία σε ραντεβού και διασφαλίζουν την κατάλληλη διαχείριση περιπτώσεων, με προσδιορισμό των αναγκών και, όπου είναι απαραίτητο, με παραπομπές σε ιδιωτικούς ψυχιάτρους, νευρολόγους και στα τοπικά νοσοκομεία, καθώς και στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) για ασφαλή διαμονή και άλλες ΜΚΟ για θέματα νομικής υποστήριξης. Η IRC συνεργάζεται με ιδιωτικούς ψυχίατρους και νευρολόγους όταν χρειάζεται και καλύπτει το κόστος της ψυχιατρικής φαρμακευτικής αγωγής για επωφελούμενους που δεν έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι ομάδες ψυχικής υγείας της IRC παρέχουν περαιτέρω υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων συμμετοχής στην κοινότητα (δηλαδή, ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας και δραστηριότητες ψυχοεκπαίδευσης) για να έρθουν σε επαφή με περισσότερα άτομα και να αποτρέψουν το αυξημένο άγχος και την στενοχώρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων άλλων βασικών παραγόντων (επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλων επαγγελματιών πρώτης ανάγκης από ΜΚΟ και δημόσιες αρχές) που εργάζονται εντός και εκτός των ΚΥΤ, για να εξασφαλιστεί βελτιωμένη ποιότητα φροντίδας και πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών για άτομα που έχουν ανάγκη από φροντίδα ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η ομάδα ψυχικής υγείας της IRC διασφαλίζει την ευημερία των προσφύγων/ισσών και των αιτούντων/ουσών άσυλο μέσω της συνεργασίας και της παροχής ορισμένων βασικών αναγκών (π.χ. τρόφιμα και κάρτες ανανέωσης κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες πλυντηρίου).

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιορισμών κυκλοφορίας, οι περισσότερες από τις μεμονωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της ομάδας ψυχικής υγείας της IRC έχουν παρασχεθεί εξ αποστάσεως (τηλεθεραπεία), ως μέρος προσαρμοσμένου προγραμματισμού για την αδιάκοπη λειτουργία των υπηρεσιών, με την ταυτόχρονη τήρηση των οδηγιών για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Πληροφόρηση

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Refugee.Info, η οποία δημιουργήθηκε το 2015 ως εφαρμογή για κινητά, παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σε χιλιάδες αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα και συνεχίζουν την διαδρομή τους σε όλη την Ευρώπη. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα με περισσότερους από 118.581 μοναδικούς χρήστες στο Facebook τον Φεβρουάριο του 2021. Η IRC διατηρεί ενημερωμένη την πλατφόρμα Refugee.Info για να καταγράφει αλλαγές στις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τις πρακτικές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τα μέτρα κατά του κορωνοϊού ή διοικητικές αλλαγές, και για να παρέχει πληροφορίες σε οκτώ γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, Γαλλικά, Λινγκάλα, , Ουρντού, Σομαλικά, Κουρμάντζικαι Αγγλικά). Παρέχει επίσης χαρτογράφηση υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, επεξεργάζεται το περιεχόμενο της σελίδας του Facebook σε αυτές τις οκτώ γλώσσες και παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μέσω ενός helpdesk (Facebook messenger). Το Refugee.Info ακολουθεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο κλιμάκωσης κατά τη λήψη ερωτημάτων σχετικά με υποθέσεις προστασίας, συνδέει τη σελίδα Facebook του Refugee.Info με ομάδες στο Facebook που αφορούν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο και άλλες ομάδες κοινωνικών μέσων που βρίσκονται στα ΚΥΤ, ιστότοπους και αστικές περιοχές στην Ελλάδα και χρησιμοποιεί κείμενο με την τεχνολογία της ομιλίας (speech technology) για να καταστήσει όλα τα άρθρα και τις σελίδες χαρτογράφησης υπηρεσιών στα Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί και Αγγλικά προσιτές για αναλφάβητους ή/και ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
 

Οικονομική Ανάκαμψη και Ενδυνάμωση
A teacher writes 'welcome' on the board during a language placement course on Lesvos
Μια δασκάλα καλωσορίζει τους μαθητές, στο πρώτο μάθημα αγγλικών της IRC για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη Λέσβο.
Photo: Μάρθα Ρούσσου / IRC

Ο βασικός στόχος της ομάδας Οικονομικής Ανάκαμψης και Ενδυνάμωσης είναι η  υποστήριξη της ένταξης προσφύγων/ισσών, μεταναστών/ριών και μελών ευάλωτων ομάδων, ειδικά στην αγορά εργασίας. Από το 2017, η IRC Hellas παρέχει άμεσα και σε συνεργασία με άλλους φορείς υπηρεσίες απασχόλησης, αυτοαπασχολησιμότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Απασχολησιμότητα: Η IRC σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει παράσχει υπηρεσίες απασχολησιμότητας, όπως ατομική εργασιακή συμβουλευτική, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας και εργαστήρια απασχολησιμότητας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, εισάγοντας τους συμμετέχοντες στα εργασιακά δικαιώματα και την εξοικείωση με την ελληνική εργασιακή κουλτούρα. Πάνω από 2.000 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη απασχολησιμότητας μέχρι σήμερα. Σε συνεργασία με τον με τον Δήμο Αθηναίων, υλοποιούμε το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα «Curing the Limbo: From apathy to active Citizenship», για την υποστήριξη και αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης των προσφύγων/ισσών στην αγορά εργασίας. Οι αποκτηθείσες δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους ανθρώπους, ώστε  να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με τις καλύτερες προϋποθέσεις.  Σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Συντεχνία του Γέλιου, υλοποιούμε το πρόγραμμα «PROSVASIS» με στόχο την ενδυνάμωση των εφήβων για έναν πιο ενεργό και θετικό τρόπο ζωής ως μελλοντικοί νέοι ενήλικες. Οι προσπάθειές μας παρέχουν ένα ολιστικό πακέτο επαγγελματικής συμβουλευτικής, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και πολυεπίπεδης υποστήριξης βοηθώντας τους εφήβους και τους νέους να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες.


Επιχειρηματικότητα: Η ΙRC, παρέχει υποστήριξη αυτοαπασχόλησης σε πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/ριες και άλλες ευάλωτες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Περισσότεροι από 450 επωφελούμενοι έχουν λάβει υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέχρι και σήμερα.

Επίσης, συνεργαζόμαστε με την οργάνωση  «ΜΕΤΑδραση» και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα «Helios», για την παροχή πολιτιστικού προσανατολισμού, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την προετοιμασία όσων ζουν στην Αθήνα, υπό το καθεστώς της διεθνούς προστασίας, με δεξιότητες για τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα και την αγορά εργασίας.

Υποστήριξη για την Εκπαίδευση και τον Πολιτιστικό Προσανατολισμό, Λέσβος: Η IRC υποστηρίζει επίσης την έγκαιρη ένταξη και τον πολιτιστικό προσανατολισμό των προσφύγων/ισσών και των αιτούντων/ουσών άσυλο στη Λέσβο μέσω (α) υποστήριξης στην χαρτογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών και την πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (β) παροχή μαθημάτων βασικού επιπέδου της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, βασικής γνώσης χρήσης υπολογιστών και πολιτισμικού προσανατολισμού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και (γ) παραπομπές σε άλλους φορείς τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων και την  ενδυνάμωση. Η IRC Hellas στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας μέσω ατομικών δια-ζώσης παρεμβάσεων και συνεδριών, ενώ πρόκειται να συνεργαστεί με μέλη της τοπικής κοινότητας με χαμηλό εισόδημα μέσω της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας.

Προστασία και Ενδυνάμωση γυναικών

Έπειτα από την πυρκαγιά στη Μόρια το Σεπτέμβριο του 2020 και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιήλθε το νησί της Λέσβου, η IRC υλοποιεί δραστηριότητες πρόληψης, παρέχει καταλύματα έκτακτης ανάγκης, διαχείριση υποθέσεων και νομικές υπηρεσίες σε επιζήσασες έμφυλης βίας και γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποστούν περιστατικά έμφυλης βίας, μέσω των εταίρων Διοτίμα και Κάριτας Ελλάς. Επιπρόσθετα, τα βασικά μέλη του προγράμματος προστασίας και ενδυνάμωσης γυναικών παρέχουν συνεχή υποστήριξη για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την ευαισθητοποίηση ως προς την διάσταση του φύλου σε όλα τα προγράμματα της IRC.

Υποστήριξη κέντρων φιλοξενίας στη Λέσβο

Η IRC Hellas έχει σταθερή παρουσία στο κέντρο φιλοξενίας Καρά Τεπέ της Λέσβου από την ίδρυσή του το 2015. Στα τέλη του 2019, και με δεδομένο τον άνευ προηγουμένου υπερπληθυσμό η IRC άρχισε να υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες στο Kέντρο Yποδοχής και Tαυτοποίησης στη Μόρια (Λέσβου) για την καλύτερη προετοιμασία τους για τον επερχόμενο χειμώνα, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό θέρμανσης, σκηνές, καθώς και γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι η πυρκαγιά τον Σεπτέμβριο του 2020 κατέστρεψε το ΚΥΤ στη Μόρια, η IRC μετέφερε τις υπηρεσίες της στο νέο προσωρινό ΚΥΤ στο Μαυροβούνι.

Στέγαση, Υπηρεσίες Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Υγιεινής, και Υποστήριξη Διαχείρισης Δομής: Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή ποιοτικής και λειτουργικής συντήρησης της υποδομής του Ανοιχτού Κέντρου Φιλοξενίας Καρά Τεπέ του Δήμου Μυτιλήνης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Δομής, των υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Υγιεινής και της Διαχείρισης του Χώρου, καθώς και υπηρεσιών προώθησης ατομικής υγιεινής των 1.200 περίπου ανθρώπων που διαμένουν εκεί. Επιπρόσθετα, η IRC έχει δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο εντός της δομής του Καρά Τεπέ, για την ασφαλή διαμονή των νεοεισερχόμενων σε απόσταση από την υπόλοιπη κοινότητα και την ελαχιστοποίηση  του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού.

Περιβαλλοντική και Ατομική Υγιεινή, Πρόληψη Κορωνοϊού: Μετά την πλήρη καταστροφή του ΚΥΤ στη Μόρια από πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο του 2020, η IRC μετέφερε τις δραστηριότητές της στο νέο ΚΥΤ στο Μαυροβούνι, υποστηρίζοντας πληθυσμό περίπου 7.000 ατόμων με προώθηση της Περιβαλλοντικής και Ατομικής Υγιεινής και της πρόληψης του κορωνοϊού.

Η IRC συνεχώς αναβαθμίζει τις υπηρεσίες ατομικής υγιεινής στο νέο προσωρινό ΚΥΤ στο Μαυροβούνι και διασφαλίζει ότι οι πηγές νερού είναι καθαρές και βιώσιμες, ενώ τα απόβλητα και η αποχέτευση λειτουργούν χωρίς να προκαλούν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Επιπλέον, η IRC, με την υποστήριξη εθελοντών της κοινότητας, επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση για τη μείωση της μετάδοσης ασθενειών που σχετίζονται με την ατομική υγιεινή, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του κορωνοϊού, μέσω εκστρατειών σωστού πλυσίματος των χεριών και διαχείρισης στερεών αποβλήτων (πρόγραμμα ανακύκλωσης), σωστής χρήσης μάσκας, διανομής βασικών είδη υγιεινής, μηνύματα-κλειδιά για την πρόληψη από τον κορωνοϊό και τις δερματικές παθήσεις, διαχείριση της εμμηνορροϊκής υγιεινής και δραστηριότητες των παιδιών σχετικές με την ατομική υγιεινή.

Η ομάδα προστασίας της ατομικής υγιεινής της IRC προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινότητας σε ορθές πρακτικές υγιεινής με την κατασκευή αυτοσχέδιων βρυσών και να δημιουργήσει έναν ασφαλέστερο και πιο άνετο χώρο για τις γυναίκες και τα κορίτσια, κατασκευάζοντας «εγκαταστάσεις διαχείρισης της εμμηνορροϊκής υγιεινής», οι οποίες αποτελούν ασφαλείς, ιδιωτικούς χώρους για αλλαγή και υγιεινή/καθαριότητα. Επιπλέον, η IRC υποστηρίζει δραστηριότητες προώθησης της περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής στη νέα δομή καραντίνας για τις νέες αφίξεις, η οποία βρίσκεται στη βόρεια Λέσβο, στα Μέγαλα Θέρμα.

Συνηγορία

Η IRC Hellas συνηγορεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων/ουσών άσυλο και προσφύγων/ισσών όσον αφορά την πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, την προστασία, την πληροφόρηση και την ένταξή τους. Σε στενή συνεργασία με όλα τα προγράμματα της IRC στην Ελλάδα, η ομάδα συνηγορίας διεξάγει έρευνα και συντάσσει αναφορές, επιστολές και δελτία τύπου που απευθύνονται σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την ενημέρωσή τους ως προς την πραγματικότητα των συνθηκών διαβίωσης του προσφυγικού πληθυσμού και ως προς πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των πολιτικών. Η ομάδα συνηγορίας οργανώνει επίσης συναντήσεις και συντάσσει συστάσεις για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων/ισσών. Οι τελευταίες αναφορές που έχουμε συντάξει είναι «Δεν Υπάρχει Χρόνος για Χάσιμο: Η ανάγκη ενός σχεδίου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφύγων στην Ελλάδα από το στάδιο υποδοχής» και «Βάναυσοι περιορισμοί: Ο Αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής των hotspot στην Ψυχική Υγεία των Αιτούντων Άσυλο στα Νησιά»

Οι Δωρητές μας

Ευχαριστούμε θερμά τους Δωρητές μας, για την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη βοήθειά τους. Αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθειά μας να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της ζωής ακόμη περισσότερων αιτούντων άσυλο, προσφύγων και ευάλωτων πληθυσμών, σε ένα ταξίδι “from harm to home”:

 • UNHCR | Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • UNICEF
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG JUST - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
 • Το πρόγραμμα EEA Grants “Άσυλο και Μετανάστευση” για την Ελλάδα που διαχειρίζεται η SOL Crowe σε συνεργασία με το HumanRights360
 • «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                               

                 

 • Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 • Ίδρυμα Citi
 • Stitching Vluchteling
 • Ίδρυμα Malcom Hewitt Weiner
 • Latter-Day Saint Charities
 • Macquarie Foundation
 • Center for Disaster Philanthropy
 • Ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο του προγράμματος Curing the Limbo που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions (UIA)
 • METAdrasi - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Υποστήριξης Ελληνικής Ολοκλήρωσης για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας - Έργο HELIOS με την υποστήριξη του ΔΟΜ Ελλάδας
 • Δίκτυο για τα δικαιώματα των παιδιών ως μέρος του έργου PROSVASIS που υποστηρίζεται από το EEA Grants Active Citizens Fund, το οποίο διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη με το SolidarityNow
Ποιοι Είμαστε

Η International Rescue Committee - IRC Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2015, στο νησί της Λέσβου, ως απάντηση στον άνευ προηγουμένου αριθμό προσφύγων που κατέφθαναν τότε στο νησί.
Από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η IRC Hellas παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας  του προσφυγικού πληθυσμού τόσο σε κέντρα φιλοξενίας, όσο και στον αστικό ιστό. Άμεσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, παρέχουμε στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, ασφαλή μεταφορά, πρόσβαση σε νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες, προστασία για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα.

Η Διοίκηση της οργάνωσης αποτελείται από:

 • Δήμητρα Καλογεροπούλου | Διευθύντρια της IRC Hellas
 • IRC Inc. & Robert Keith Kitchen | Γ.Σ. της Οργάνωσης

Επικοινωνήστε μαζί μας: [email protected]

For IRC Hellas in English click here.

IRC Hellas Απολογισμός Δράσεων
 • IRC Hellas Απολογισμός Δράσεων 2020
 • IRC Hellas Απολογισμός Δράσεων 2019
 • IRC Hellas Απολογισμός Δράσεων 2018