Κατά το παρελθόν έτος, σημειώθηκαν αρκετές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική και την διαχείριση των κονδυλίων για την απόκριση της Ευρώπης ως προς την μετανάστευση. Παράλληλα, η πανδημία του COVID-19 έχει αναδείξει πολλά από τα υφιστάμενα κενά πολιτικής και υλοποίησης των προγραμμάτων.

Με την εύρεση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης, μία νέα έκθεση από την International Rescue Committee και την CommonGround, αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα προς τα εμπρός, ιδίως ενόψει των αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.