Πού βρισκόμαστε | Τι κάνουμε

Η IRC στην Ελλάδα

Η International Rescue Committee -IRC Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2015, στο νησί της Λέσβου, ως απάντηση στον άνευ προηγουμένου αριθμό προσφύγων που κατέφθαναν τότε στο νησί.

Στην IRC Hellas, μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούμε, στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υποστηρίζουμε να επιβιώσουν, να ανακάμψουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. 

- Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην πρόοδο των ανθρώπων που - υποστηρίζουμε στους τομείς:
- Οικονομικής ευημερίας, 
- Εκπαίδευσης, 
- Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, 
- Δύναμης,
- Προστασίας από σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βλάβη.

Από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η IRC Hellas παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες/ισσες τόσο σε κέντρα φιλοξενίας, όσο και στον αστικό ιστό. Άμεσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, παρέχουμε στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, πρόσβαση  σε  νερό,  εγκαταστάσεις  υγιεινής  και  καθαριότητας,  αξιόπιστες  και  ενημερωμένες πληροφορίες, προστασία για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε δικαιούχους/ες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα.

Πού βρισκόμαστε / Τι κάνουμε

Η ομάδα μας, απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης, βρίσκεται στην Αθήνα και τη Λέσβο, και μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2022 στη Σάμο και τη Χίο, ενώ μέσω της διαδικτυακής  πλατφόρμας Refugee.Info, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Λέσβο, υλοποιούμε προγράμματα  ψυχικής  υγείας  και  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης, καθώς και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και απασχολησιμότητας. Στην Αθήνα, παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών σχετικά με την παιδική προστασία, την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και  την  απασχολησιμότητα.  Τα  κύρια  προγράμματά  μας κατηγοριοποιούνται σε

Παιδική προστασία
Martha Roussou speaks to family in the Lesvos RIC
Η υπάλληλος της IRC Μάρθα Ρούσσου μιλά σε μια μητέρα από τη Συρία, η οποία ζει στο ΚΥΤ Λέσβου με τα πέντε μικρά της παιδιά.
Photo: Λουίζα Γκουλιαμάκη / IRC

Από τον Αύγουστο του 2019, η IRC Hellas υλοποιεί ένα πρόγραμμα παιδικής προστασίας στην Αθήνα, που στοχεύει στην υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών-16 ετών και άνω-για την ανεξαρτητοποίηση και την ομαλή τους μετάβαση στην ενηλικίωση. Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης για ασυνόδευτα  παιδιά προσφέρει διαμονή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα και  θεωρείται εναλλακτική μορφή φροντίδας που προάγει την εξατομικευμένη υποστήριξη, πλήρως εναρμονισμένη με το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Κάθε διαμέρισμα φιλοξενεί έως τέσσερα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, υποστηριζόμενα από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές, διερμηνείς και  δικηγόροι. Επί  του  παρόντος, η IRC υλοποιεί  το  πρόγραμμα  σε 12 διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, επτά του προγράμματος FUTURA που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021 και πέντε που χρηματοδοτούνται από το εθνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και ‘Ενταξης 2021-2027 (ΤΑΜΕ).

Από τον Απρίλιο του 2021, η IRC Hellas υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του μοντέλου ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα, για παιδιά άνω των 15 ετών και νέους ενήλικες που ζουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας στην Ελλάδα - ανεξάρτητα από τα εθνικά, φυλετικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Child Guarantee”, σε συνεργασία με τη UNICEF, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Το πιλοτικό έργο αποτελείται από τρία διαμερίσματα στην Αθήνα, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως και δώδεκα άτομα. Εκτός από την ασφαλή στέγαση, οι δικαιούχοι λαμβάνουν εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, καθώς και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τους δικαιούχους να γίνουν αυτόνομοι και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μια ανεξάρτητη και ενεργή ζωή. Ως εκ τούτου, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την IRC αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω υποστήριξης της απασχολησιμότητας, σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τον Ιανουάριο του 2021, υπό τον συντονισμό της Terre des Hommes  Hellas και σε συνεργασία με τον Δήμο του Μιλάνου, η IRC Hellas εντάχθηκε στο έργο «REEC: Reinforce Educators, Empower Children». Το έργο θα δημιουργήσει μια προστατευτική απόκριση για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική ηλικία και των εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο, καθώς και τις ικανότητες των επαγγελματιών παιδικής προστασίας να ανιχνεύουν και να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε παιδιά που βιώνουν ήδη ή κινδυνεύουν από δυσμενείς εμπειρίες στην παιδική ηλικία. Οι δράσεις αφορούν όλα τα παιδιά, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μεταξύ τους. Από τον Ιούνιο του 2021, το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων.

Ψυχική υγεία

Από τον Μάρτιο του 2018, η IRC Hellas προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης με  στόχο  να  διασφαλίσει  ότι  οι  ευάλωτοι  πρόσφυγες/ισσες και  οι αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα θα λάβουν τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται για να επουλώσουν το ψυχολογικό τραύμα από τη βία και τις διώξεις του παρελθόντος και του εκτοπισμού. Κάποια είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, και κάρτες για κινητά τηλέφωνα προσφέρονται στα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. 

Όπου απαιτείται, γίνεται παραπομπή σε ιδιώτες ψυχιάτρους, νευρολόγους,  νοσοκομεία και ΜΚΟ για νομική υποστήριξη, στέγαση, και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ άλλων.  

Στα πλαίσια του προγράμματος γίνονται συνεδρίες εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τη μείωση του στίγματος και τον εντοπισμό ατόμων που έχουν ανάγκη από ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ταυτόχρονα προσφέρονται εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες άλλων οργανισμών (ΜΚΟ και δημόσιων φορέων) που εργάζονται με τον προσφυγικό πληθυσμό, για να εξασφαλιστεί βελτιωμένη ποιότητα φροντίδας και για άτομα που το έχουν ανάγκη.

Πληροφόρηση

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Refugee.Info, η οποία δημιουργήθηκε το 2015 ως εφαρμογή για κινητά, παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σε χιλιάδες αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες/ισσες που φτάνουν στην Ελλάδα ή/και συνεχίζουν την διαδρομή τους στην Ευρώπη. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε μια μοναδική, ενημερωτική και αξιόπιστη πλατφόρμα με περισσότερους από 118.00 μοναδικούς χρήστες στο Facebook τον Ιανουάριο του 2022, που απευθύνεται σε αιτούντες/σες και δικαιούχους/ες διεθνούς προστασίας αλλά και σε άλλους φορείς. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας του Refugee.Info και μέσω της σελίδας του Facebook παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μέσω ενός helpdesk (Facebook messenger) και χαρτογράφηση υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του Refugee.Info είναι να ακολουθεί τις αλλαγές στις διαδικασίες ασύλου, τις πολιτικές που προκύπτουν από τα μέτρα κατά του κορωνοϊού ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες/ισσες. Οι πληροφορίες παρέχονται άμεσα και είναι αξιόπιστες και επικαιροποιημένες μέσω της ιστοσελίδας σε αραβικά, φαρσί, ουρντού, γαλλικά, αγγλικά και ουκρανικά. Το Refugee.Info ακολουθεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο κλιμάκωσης κατά τη λήψη ερωτημάτων σχετικά με υποθέσεις προστασίας και χρησιμοποιεί κείμενο με την τεχνολογία της ομιλίας (text to speech technology) για να καταστήσει όλα τα άρθρα και τις σελίδες χαρτογράφησης υπηρεσιών προσιτές για αναλφάβητους ή/και ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Από τον Απρίλιο του 2022, το Refugee.Info, το Mobile Info Team και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συνεργάζονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των αιτούντων/ουσών άσυλο και των προσφύγων/ισσών στην Ελλάδα, και με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η ομάδα του Mobile Info (MIT) απαντά σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω της σελίδας του Refugee.Info στο Facebook και των καναλιών επικοινωνίας του MIT (Messenger, Whatsapp, Viber). Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων υποστηρίζει τον εντοπισμό των τάσεων και των αναγκών πληροφόρησης από διάφορες κοινότητες, ενώ διεξάγει επίσης μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με στόχο να υποστηρίξει τις επίσημες και ανεπίσημες κοινότητες προσφύγων/ισσών και μεταναστ(ρι)ών σε όλη την Ελλάδα ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα εκπροσώπησής τους και, κατά περίπτωση, να αποκτήσουν καθεστώς νομικής οντότητας για την καλύτερη επικοινωνία με τις τοπικές αρχές. Τα άρθρα, οι ανακοινώσεις και τα μηνύματα είναι διαθέσιμα σε αγγλικά, αραβικά, ουρντού, γαλλικά, φαρσί και ουκρανικά.

Οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση

Από το 2017, η IRC Hellas παρέχει άμεσα και σε συνεργασία με εταίρους υπηρεσίες απασχολησιμότητας, αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ο βασικός στόχος της ομάδας οικονομικής ανάκαμψης και ενδυνάμωσης είναι η  υποστήριξη της ένταξης προσφύγων/ισσών, μεταναστών/ριών και μελών ευάλωτων ομάδων, ειδικά στην αγορά εργασίας. 

Απασχολησιμότητα: Η IRC παρέχει υπηρεσίες απασχολησιμότητας, όπως ατομική εργασιακή συμβουλευτική, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας και εργαστήρια απασχολησιμότητας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και εισαγωγή στα εργασιακά δικαιώματα και εξοικείωση με την ελληνική εργασιακή κουλτούρα. Μέχρι και σήμερα περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη για την απασχολησιμότητα, από την IRC και τους εταίρους της.  

Επιχειρηματικότητα:  Η  ΙRC παρέχει  υποστήριξη  αυτοαπασχόλησης  σε  πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/ριες και  άλλες  ευάλωτες  ομάδες της  ελληνικής  κοινωνίας. Σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η IRC υλοποιεί το πρόγραμμα "Craft your Business", όπου οι ωφελούμενοι/ες λαμβάνουν επιχειρηματική κατάρτιση και καθοδήγηση και έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση ανοίγματος επιχείρησης και περαιτέρω τεχνική και επαγγελματική υποστήριξη. Πάνω από 500 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέχρι σήμερα. 
Επίσης, συνεργαζόμαστε με την οργάνωση  «ΜΕΤΑδραση», στο εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα «Helios», για την παροχή πολιτιστικού προσανατολισμού, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την προετοιμασία όσων ζουν στην Αθήνα, υπό το καθεστώς της διεθνούς προστασίας, με δεξιότητες για τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα και την αγορά εργασίας.

Εκπαίδευση ενηλίκων και πολιτιστικός προσανατολισμός: Η IRC υποστηρίζει την πρώιμη ένταξη μέσω του πολιτιστικού προσανατολισμού των προσφύγων/ισσών και των αιτούντων/ουσών άσυλο στη Λέσβο, και μαθημάτων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, βασικών γνώσεων πληροφορικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Συνηγορία

Η IRC Hellas προβαίνει σε δράσεις συνηγορίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων/ουσών άσυλο και προσφύγων/ισσών όσον αφορά την πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, την προστασία, την πληροφόρηση και την ένταξή τους. Σε στενή συνεργασία με όλα τα προγράμματα της IRC στην Ελλάδα, η ομάδα συνηγορίας διεξάγει έρευνα και συντάσσει αναφορές, επιστολές και δελτία τύπου που απευθύνονται σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την ενημέρωσή τους ως προς την πραγματικότητα των συνθηκών διαβίωσης του προσφυγικού πληθυσμού και ως προς πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των πολιτικών. Η ομάδα συνηγορίας οργανώνει επίσης συναντήσεις και συντάσσει συστάσεις για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων/ισσών. 

Οι τελευταίες αναφορές που έχουμε συντάξει είναι «Δεν Υπάρχει Χρόνος για Χάσιμο: Η ανάγκη ενός σχεδίου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφύγων στην Ελλάδα από το στάδιο υποδοχής»«Βάναυσοι περιορισμοί: Ο Αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής των hotspot στην Ψυχική Υγεία των Αιτούντων Άσυλο στα Νησιά» και «Μια ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον: Πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών». Η ομάδα εξέδωσε επίσης το βιβλίο συνταγών μαγειρικής Cookbook: RecipesfromHome τον Δεκέμβριο του 2021, έπειτα από εργαστήρια μαγειρικής που διοργανώθηκαν στη Λέσβο από την IRC για να έρθουν κοντά πρόσφυγες/ισσες, αιτούντες/σες άσυλο και Έλληνες/ιδες που μένουν στο νησί.

Η ομάδα συνηγορίας συνεργάζεται επίσης με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη σύνταξη κοινών ενημερωτικών δελτίων και εκθέσεων. Το 2021, η IRC Hellas ήταν επικεφαλής στην έκθεση «Για Μία Ευρώπη που Πραγματικά Προστατεύει: Κοινό Ενημερωτικό Σημείωμα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Πρόταση περί Συνοριακού Ελέγχου» και συνεργάστηκε με την οργάνωση Common Ground, για την έκθεση «Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: Τα περιθώρια στενεύουν». Η IRC Hellas συμμετείχε επίσης στη σύνταξη των εκθέσεων «Walling off welcome: New reception facilities in Greece reinforce a policy of refugee containment and exclusion» and «Relocation from Greece: Lessons learned and looking ahead».

Τέλος, συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, τη Διοτίμα - Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα και την Popaganda στο πρόγραμμα «Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων», για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι/ες και οι αιτούντες/σες διεθνή προστασία στην Ελλάδα, ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης, απασχόλησης και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύσαμε την έκθεση «Χωρίς σπίτι - Χωρίς ελπίδα: Μια αποτίμηση της στεγαστικής κατάστασης των αιτούντων - αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας υπό το πρίσμα του δικαιώματος στη στέγη» και η IRC Hellas ήταν επικεφαλής  στην έκθεση «Αναζητώντας μια νέα ζωή - αναζητώντας εργασία: Μία αποτίμηση της εργασιακής κατάστασης των αιτούντων/ αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα».

IRC Hellas Απολογισμός Δράσεων
Επικοινωνία με την IRC Hellas:

Η δουλειά μας σε αριθμούς

75

Ασυνόδευτα παιδιά έχουν υποστηριχθεί σε 14 διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης για ασυνόδευτα παιδιά προσφέρει διαμονή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα και θεωρείται εναλλακτική μορφή φροντίδας που προάγει την εξατομικευμένη υποστήριξη, πλήρως εναρμονισμένη με το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Κάθε διαμέρισμα φιλοξενεί έως τέσσερα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, υποστηριζόμενα από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές, διερμηνείς και δικηγόροι.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

4,475

συνεδρίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υποστήριξαν 592 πρόσφυγες/ισσες σε Λέσβο, Χίο και Σάμο.

Η IRC Hellas προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με στόχο να διασφαλίσει ότι οι ευάλωτοι πρόσφυγες/ισσες και οι αιτούντες/σες άσυλο στην Ελλάδα θα λάβουν τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται για να επουλώσουν το ψυχολογικό τραύμα από τη βία και τις διώξεις του παρελθόντος και του εκτοπισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

636

πρόσφυγες/ισσες έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη απασχολησιμότητας, αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας, καθώς και βασικά μαθήματα γλώσσας και εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Από το 2017, η IRC Hellas παρέχει άμεσα και σε συνεργασία με εταίρους υπηρεσίες απασχολησιμότητας, αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ο βασικός στόχος της ομάδας οικονομικής ανάκαμψης και ενδυνάμωσης είναι η υποστήριξη της ένταξης προσφύγων/ισσών, μεταναστών/ριών και μελών ευάλωτων ομάδων, ειδικά στην αγορά εργασίας.

I could no longer stay in this house, or in this country.
Teenager at a Supported Independent Living unit in Athens
Fleeing Pakistan at a young age, Hassan faced tremendous obstacles both during his journey and after he arrived in Greece but found solace - and friends - in independent living apartments organised by the IRC in Athens.
Read his story
I just want a good future for my daughter and myself.
Illustration of Mojdeh and her daughter in front of a house
Mojdeh is an Afghan asylum seeker who fled to Greece with her young daughter. They remain living in limbo waiting to rebuild their lives.
Read Mojdeh's story
My future is unknown. It’s uncertain.
Illustration: Mehdi stands before a barbed wire fence at a CCAC camp on Samos
Mehdi lives behind barbed wire in a camp on the Greek island of Samos where like so many he struggles with the mental health consequences of the prison-like life.
Read Mehdi's story